+ Được tham gia học hỏi về dự án
+ Tham gia trực tiếp dự án để thực hành.

+ Tối thiểu có kiến thức về HTML để hiểu được cấu trúc màn hình
+ Hiểu rõ cấu trúc CSS
+ Cẩn thận
+ Ưu tiên có máy tính phục vụ cho việc thực tập càng tốt
+ Nhanh nhẹn, trung thực

+ Được đào tạo và thực hành thực tế
+ Chế độ party, tham gia các phong trào, hoạt động của công ty
+ Hỗ trợ mức phí đào tạo từ 4.500.000 đến 6.000.000
+ Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức với nhiều phúc lợi hấp dẫn khác