– Nói chuyện bằng tiếng Nhật lưu loát.
– Hỗ trợ giao tiếp giữa chuyên gia người Nhật và kỹ sư người Việt.
– Thông dịch trong meeting, phỏng vấn, gặp đối tác
– Biên dịch các tài liệu liên quan về phần mềm IT.

・Tiếng nhật N2, có N1 là một lợi thế.
・Có kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghệ thông tin trên 1 năm

– Làm việc trực tiếp với chuyên gia người Nhật.
– Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
– Học hỏi được nhiều kỹ năng về chuyên nghành.
Mức lương vô cùng hấp dẫn up to 1500